Algemene Voorwaarden & Huurovereenkomst

Overeenkomst met de servicevoorwaarden

Welkom bij SKILI. SKILI biedt een online verhuur marktplaats aan, waar particulieren en bedrijven producten en diensten (de Service) kunnen huren op de website www.skili.be. De website en de Service zijn eigendom van SKILI. DOOR DE WEBSITE EN / OF DE SERVICE TE GEBRUIKEN, verklaart u zich zonder enig voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden (leveringsvoorwaarden). ALS U NIET AKKOORD GAAT, KAN U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE OF DE SERVICE .

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig. De aanvaarding ervan, brengt een wettelijke overeenkomst tot stand tussen u en SKILI. Op voorwaarde dat u onverkort akkoord gaat en aan deze gebruiksvoorwaarden voldoet en alle andere beleidslijnen en beperkingen die SKILI van tijd tot tijd kan invoeren, verleent SKILI u een persoonlijk, beperkt en herroepbare recht op toegang en gebruik van de Website.

Eigendom van de website en de inhoud

De Website is eigendom van SKILI. Alle inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten, inclusief beschrijvingen en feedback, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en de computer code, en het ontwerp en de inrichting van deze inhoud , op de website is in eigendom, beheer of in licentie door of aan SKILI, en wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten, patenten en merkenrechten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene servicevoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten ter zake van huur, verhuur, koop, verkoop, levering en betaling welke zijn gesloten tussen SkiLi Bvba. (hierna te noemen: de verhuurder) en haar cliënten (hierna te noemen: de huurder).

Afwijkingen van deze algemene servicevoorwaarden zijn slechts dan voor de verhuurder bindend, indien de verhuurder die afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Zijn bij een bepaalde transactie, bepaalde voorwaarden overeengekomen, dan zijn deze slechts van kracht indien zij schriftelijk door de verhuurder zijn bevestigd.

SKILI-producten kunnen effectief gebruikt worden door individuen jonger dan 18 jaar. SKILI verhuurt echter enkel aan meerderjarigen, die de producten kunnen huren met een credit card of een andere goedgekeurde betalingsmethode. Door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden verklaart de huurder 18 jaar of ouder te zijn en bovendien dat het toegestaan is om de gekozen betaalmethode te gebruiken voor het huren van de producten zoals hier beschreven staat.

Artikel 2 Huurovereenkomst

De gehuurde artikelen worden in oorspronkelijke staat en met alle toebehoren teruggebracht vóór of ten laatste op de vermelde datum van teruggave en bovendien in de oorspronkelijke verpakking. De huurder is dan ook volledig verantwoordelijk om de integriteit van het pak te bewaren.

Het is toegelaten om telefonisch de duurtijd van de bestelling te verlengen , onder de voorwaarde dat het gehuurde materiaal niet overlapt met reeds geplaatste bestellingen en dat de bijkomende kosten voor het verlengen van de huurperiode vooraf betaald worden.

Indien de huurder de verzenddoos verliest of dusdanig beschadigd dat deze onbruikbaar wordt, dan wordt de huurder verantwoordelijk gesteld voor het terugzenden van het gehuurde materiaal vóór de verwachte datum van retour op kosten van de huurder.

Gehuurd materiaal dat beschadigd is zal hersteld worden door derden. De huurder zal de herstelkosten dragen. Dit bedrag zal van de waarborg worden afgetrokken. Het resterende bedrag zal teruggestort worden naar de huurder. **

Bij laattijdig terugbrengen van het gehuurde materiaal wordt er een forfaitaire toeslag aangerekend van 10 euro per dag per artikel. Dit bedrag zal van de waarborg worden afgehouden. **

In geval van diefstal, verlies of bij zware schade zal de huurder de volledige eigenlijke waarde van het materiaal moeten terugbetalen. Als de huur en waarborg prijs de eigenlijke waarde van het kostuum niet dekt wordt een supplement aangerekend zodoende dat de koopprijs betaald is van het skimateriaal in kwestie.

** Wanneer dit bedrag de waarde van de waarborg overschrijdt zal een supplement worden aangerekend. In dit geval sturen we je een leveringsbon met het vermelde restbedrag op.

Wanneer het bestelde kleur niet meer voorradig is, is de verhuurder niet verplicht om het bestelde kleur van het materiaal te leveren. Wel zal het  geleverde materiaal altijd aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen en zal in overeenstemming met de huurder een ander kleur geleverd worden. Wanneer de verhuurder niet in staat is om aan de kwaliteitseisen van het bestelde materiaal te voldoen, zal het verschil in prijs aan de huurder worden terugbetaald.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade (aan personen of zaken) veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde goederen.

Ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan andere bepalingen van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten en voorschriften aan de Belgische regelgeving en in geval van betwisting zullen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

Artikel 3 Koopovereenkomst

Enkel in geval van ernstige schade, diefstal of verlies van het materiaal, zal de bestaande huurovereenkomst tussen, partijen, automatisch en van rechtswege worden vervangen door een koopovereenkomst, waarbij de koopsom via facturatie zal worden vereffend. In dit geval dient de huurder de winkelprijs van de artikelen te betalen.

SKILI-facturen of leveringsbonnen hebben een betalingstermijn van 14 dagen.